Пневмокөлік жүйелерінің жарылыстан қорғалуы

Сіздің пневмокөлік жүйеңізге не қауіп төндіреді?

 

Пневмокөлік – сусымалы материалдарды құбыр жолдары арқылы әртүрлі биіктікке және кез келген күрделіктегі траекториялар бойынша жылдам тасымалдауға арналған ыңғайлы және тиімді жүйе. Жүйенің тығыздығы қозғалатын өнімдерді шығындар мен қоршаған орта әсерінен, ал қызметкерлерді зиянды шаңнан қорғауға мүмкіндік береді.

 

Пневмокөлік магистралінің басты қоры – ауа. Ол электр желдеткішімен (айдау немесе вакуум) қысыммен беріледі және сусымалы өнімдермен араласып, күніне бірнеше тонна материалды – кофе дәндерінен немесе бидайдан бастап, ағаш ұнына немесе цементке дейін жылжытуға қабілетті.

Қажетсіз ингредиент

 

Пневмокөлік жүйесінің барынша көп жүктемесі кезінде жабдық компоненттерінің қарқынды үйкелуі, сондай-ақ тасымалданатын материалдың ұсақталуы сөзсіз. Бұл факторлар жарылғыш шаңның негізгі себептері болып табылады

Уақытөтекелеқұбырдыңбүкілауажүйесінтолтыратыншаңбелгілібіруақыттасыниконцентрацияғажетеді. Бұлсәттіанықтаумүмкінемес.

Дәл осы сәтте жүйеге бір кішкентай ұшқын түседі деп елестетіп көріңіз.

 

EN 1127-1 сәйкес тұтану көздері мұндай болуы мүмкін:

 • ауа айдағыш электр қозғалтқышының ыстық беттері;
 • механикалық шыққан ұшқындар;
 • электр жабдықтары;
 • статикалық электр тогы;
 • электромагниттік толқындар;

Жарылыс неліктен болады?

Пневмокөлік жүйесіндегі жарылыс белгілі бір параметрлерде осындай компоненттердің үйлесуі нәтижесінде пайда болады:

 • Оттегі;
 • Жанғыш шаң;
 • Жабдық ішіндегі тұйық кеңістік;
 • Тұтану көзі;
 • Шаң-ауа қоспасының жарылыс қауіпті концентрациясы

ізбекті реакция режиміндегі жарылғыш жалын бірнеше секунд ішінде шығу жолын іздеуде бүкіл құбырды толтырады. Егер магистраль сусымалы материалды сақтау немесе кептіру контейнерлерімен жалғанса, жалын жүктеу/түсіру аймағындағы өндірістің көрші компоненттеріне, техникаға, автокөлікке немесе қызмет көрсетуші персоналға таралуы мүмкін.

Жарылғыш қоспадағы бір кішкентай ұшқынның салдарынан адамдар, өндіріс және тауарлық құндылықтар зардап шегуі мүмкін.

img-video

Пневмокөлік жүйесінің бұзылуын қалай болдырмауға болады?

Жүйені қорғау туралы шешім жарылыстан қорғаудың халықаралық стандарттарына [вставить ссылку на документы], сондай-ақ жан-жақты жарылыстан қорғауды есептеу үшін білу қажет бірқатар көрсеткіштерге негізделген:

 • LEL – жарылыс болуы мүмкін шаңның ең аз концентрациясы (г/м3).
 • UEL– жарылыс пайда болдырмайтын шаңның ең жоғары концентрациясы (г/м3);
 • P max – жарылыс нәтижесінде ыдыстағы максималды артық қысым (бар);
 • P stat – жарылыс желдеткіші ашылатын қысым (бар). K st – жарылыс қысымының өсу жылдамдығы, 1 м3 кеңістікте, 1 секундта (бар/м/с).
 • P red – қысымды түсіргеннен кейінгі жабдық ішіндегі қалдық қысым (бар).
 • Жүйедегі айдалатын ауаның қысымы (бар).
 • Жабық Магистраль көлемі (м3).
 • Құбырдың қимасы (м2), құбырдың диаметрі (мм).
 • Сусымалы материалдардың түрі.

Пневмокөлікті жарылыстан қорғау стандарттары

 • EN 15089:2017 жарылысты оқшаулау жүйесі
 • EN 16447:2017 жарылысты оқшаулау жүйесі
 • EN 14373:2017 жарылысты басу жүйелері
 • EN 16009:2017Жарылысты жалынсыз босату

Жалынды тоқтату!

Жарылыстан қорғаудың негізгі міндеті-құбырды жабу арқылы жарылысты анықтау және тоқтату. Жарылысты кесу міндетін чехиялық RSBP spol. s r.o. өндірушісінің және оның ресми өкілі – ATEX.CENTER-дің екі сенімді шешім кешені сәтті орындалады.

HRD КЕДЕРГІСІ

EN 15089 және КО ТР 012 стандарты бойынша сертификатталған

Бұл қалай жұмыс істейді?

Арнайы DetEx қысым датчиктері және Lumex 1 немесе Lumex 4 оптикалық датчиктері пневмокөліктің қорғалатын учаскесіндегі жұмыс жағдайын мониторингтейді. Жарылыс анықталған кезде сенсорлар сигналды бірден басқару контроллеріне жібереді, ол сигналды өңдейді және HRD баллондарын жарылғыш қоспасы бар іске қосады. Баллондардағы зат ыдыстың ішіне шашырап, жалынды басады.

Ерекшеліктері

 • HRD кедергісін анықтау мен миллисекундтағы жарылыстың кесілуіне дейін іске қосу;
 • датчиктерден деректерді үздіксіз бақылау және мұрағаттау;
 • датчиктер мен HRD баллондарды орналастырудың құбылмалылығы;
 • жабық және ашық жерлерде қауіпсіз пайдалану;
 • пайдаланылған HRD баллондарын қарапайым ауыстыру;
 • тамақ және фармацевтика өнеркәсібіндегі санитарлық нормаларға толық сәйкестік.

Қайда орнатылады

HRD кедергісі қатты тосқауылды тәуелсіз шешім ретінде де, HRD жүйесімен, VMP мембраналарымен және FLEX жарылысын жалынсыз басумен бірге қолдануға болады. HRD баллондары

 • Сусымалы материалдарды сақтау резервуарлары;
 • сүзгілер;
 • сепараторлар;
 • сүрлем;
 • циклондар арасында қолданылады.

GATEX ШИБЕР ЫСЫРМАСЫ

EN 15089 және КО ТР 020/2011, 012/2011 стандарты бойынша сертификатталған

Арнайы DetEx қысым датчиктері және Lumex 1 немесе Lumex 4 оптикалық датчиктері пневмокөліктің қорғалатын учаскесіндегі жұмыс жағдайын мониторингтейді. Жарылыс анықталған кезде сенсорлар сигналды дереу басқару контроллеріне жібереді, ол сигналды өңдейді және пневмокөлік жүйесінде орналасқан Шибер клапанының пневможетегін іске қосады.

GatEX шибер ысырмасының артықшылығы оны шектеулі кеңістікте, сондай-ақ Р max жүйесінің максималды қысымына есептелген жабдық үшін пайдалану болып табылады. Электр қуатының үзілуі немесе жүйеде ауа қысымының төмендеуі жағдайында Ысырма Fail-safe функциясының көмегімен жабылады.

Ерекшеліктері

 • тар кеңістікте орнату;
 • миллисекундты іске қосу;
 • DN 50 құбырларына орнату мүмкіндігі;
 • қысымы 21 барға дейінгі құбырға орнату.

Қайда орнатылады

Шиберная задвижка GatEx может использоваться как самостоятельное решение, так и в комплексе с HRD системой, мембранами VMP и беспламенным подавлением взрыва FLEX. GatEx широко используются между:

 • резервуарами хранения сыпучих материалов;
 • фильтрами;
 • сепараторами;
 • силосами;
 • циклонами.

Почему стоит установить систему взрывозащиты пневмотранспорта в ATEX.CENTER?  

    1. Вы будете уверены во взрывобезопасности своего производства. Все компоненты решения протестированы опытными специалистами RSBP spol. s r.o. и инженерами ATEX.CENTER.  

img-video

    2. Система взрывозащиты пневмотранспорта от ATEX.CENTER полностью соответствует требованиям международного законодательства по охране труда и стандартам по взрывозащите предприятий. Сертифицированные специалисты компании проведут оценку взрывоопасности производства и подберут эффективное решение для его взрывозащиты в строгом соответствии со стандартами.  

Стандарты
 

    3. Вся сервисная документация по взрывозащите пневмотранспорта адаптирована для местных рынков. ATEX.CENTER обеспечивает полную сервисную поддержку по стандартам производителя. 

Каталог
 

page-loader