Қазақстанда шаң жарылыстарынан қорғау
kk

Дербес ақпараттың құпиялылық саясаты (бұдан әрі — Саясат) АТЕКСЦЕНТР КЗ және/немесе оның үлестес тұлғалары, оның ішінде АТЕКСЦЕНТР КЗ бір топқа кіретін барлық тұлғаларды ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады пайдаланушы АТЕКСЦЕНТР КЗ сайттарының, сервистерінің, қызметтерінің, бағдарламаларының, өнімдерінің немесе қызметтерінің кез келгенін (бұдан әрі — АТЕКСЦЕНТР КЗ сервистері, сервистері) пайдалану кезінде және АТЕКСЦЕНТР КЗ Пайдаланушымен кез келген келісімдер мен шарттарды орындау барысында ол туралы. Пайдаланушының жоғарыда аталған тұлғалардың бірімен қарым-қатынасы аясында көрсеткен саясатпен келісімі барлық басқа аталған тұлғаларға қолданылады.

АТЕКСЦЕНТР КЗ сервистерін пайдалану Пайдаланушының осы Саясатпен және онда көрсетілген оның жеке ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісімін білдіреді; осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервистерді пайдаланудан бас тартуы тиіс.

1.АТЕКСЦЕНТР КЗ өңдейтін пайдаланушылардың жеке ақпараты

 • 1.1. Осы Саясат шеңберінде "Пайдаланушының дербес ақпараты" деп мыналар түсініледі:
 • 1.1.1. Пайдаланушы тіркеу (есептік жазба жасау) кезінде немесе сервистерді пайдалану барысында өзі туралы ұсынатын дербес ақпарат, оның ішінде Пайдаланушының дербес деректері. Сервистерді ұсыну үшін міндетті ақпарат арнайы белгіленген. Өзге ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынады.
 • 1.1.2. АТЕКСЦЕНТР КЗ сервистеріне оларды құрылғыда орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен пайдалану процесінде автоматты түрде берілетін деректер, оның ішінде IP-мекенжайы, cookie файлдарының деректері, пайдаланушының браузері туралы ақпарат (немесе сервистерге қолжетімділік жүзеге асырылатын өзге бағдарлама), жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары, пайдаланушы пайдаланатын, қызметтерге қол жеткізу күні мен уақыты, сұралған беттердің мекен-жайы және басқа да ақпарат.
 • 1.1.3. АТЕКСЦЕНТР КЗ жекелеген Сервистерін пайдалану шарттарында қарастырылған Пайдаланушы туралы өзге ақпарат.
 • 1.2. Осы Саясат АТЕКСЦЕНТР КЗ Сервистерін пайдалану барысында өңделетін ақпаратқа ғана қолданылады АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушы АТЕКСЦЕНТР КЗ сайттарында, оның ішінде іздеу нәтижелерінде қолжетімді сілтемелер бойынша өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың сайттарымен ақпаратты өңдеуді бақыламайды және жауапты болмайды.
 • 1.3. АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушы ұсынатын жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның құқықтық қабілеттілігін бағалауға мүмкіндігі жоқ. Алайда, АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушы сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты ұсынатындығынан және осы ақпаратты өзекті күйде қолдайтындығынан туындайды. Дұрыс емес немесе жеткіліксіз ақпарат берудің салдары АТЕКСЦЕНТР КЗ қызметтерінің пайдаланушылық келісімінде айқындалған
2. Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеу мақсаттары

 • 2.1. АТЕКСЦЕНТР КЗ заңнамамен заңда белгіленген мерзім ішінде дербес ақпаратты міндетті түрде сақтау көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтерді ұсыну немесе Пайдаланушымен келісімдер мен шарттарды орындау үшін қажетті дербес ақпаратты ғана жинайды және сақтайды.
 • 2.2. АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушысының жеке ақпаратын келесі мақсаттарда өңдейді:
 • 2.2.1. АТЕКСЦЕНТР КЗ сервистер, келісімдер мен шарттар шеңберінде тарапты сәйкестендіру;
 • 2.2.2. Пайдаланушыға дербестендірілген Сервистерді ұсыну және келісімдер мен шарттарды орындау;
 • 2.2.3. Пайдаланушымен байланыс, соның ішінде сервистерді пайдалануға, келісімдер мен шарттарды орындауға қатысты хабарламаларды, сұрау салуларды және ақпаратты жіберу, сондай-ақ пайдаланушыдан сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу;
 • 2.2.4. Сервистердің сапасын жақсарту, оларды пайдалану ыңғайлылығы, жаңа сервистерді әзірлеу;
 • 2.2.5. Жарнамалық материалдарды таргеттеу;
 • 2.2.6. Иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.
3. Пайдаланушылардың дербес ақпаратын өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары

 • 3.1. АТЕКСЦЕНТР КЗ нақты қызметтердің ішкі регламенттеріне сәйкес пайдаланушылардың жеке ақпаратын сақтайды.
 • 3.2. Пайдаланушының жеке ақпаратына қатысты оның құпиялылығы сақталады, Пайдаланушы өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін өз еркімен ұсынған жағдайларды қоспағанда, жеке Қызметтерді пайдалану кезінде пайдаланушы өзінің жеке ақпаратының белгілі бір бөлігі жалпыға қол жетімді болатынына келіседі.
 • 3.3. АТЕКСЦЕНТР КЗ келесі жағдайларда пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге құқылы:
 • 3.3.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін берді;
 • 3.3.2. Аударым пайдаланушының белгілі бір қызметті пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен белгілі бір келісімді немесе шартты орындау үшін қажет;
 • 3.3.3. Аудару Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе заңнамада белгіленген тәртіпте басқа да қолданыстағы заңнамада көзделген;
 • 3.3.4. Мұндай беру бизнесті сату немесе өзге де беру шеңберінде (толық немесе бір бөлігінде) жүргізіледі, бұл ретте сатып алушыға осы Саясаттың шарттарын сақтау жөніндегі барлық міндеттемелер ол алған дербес ақпаратқа қатысты ауысады;
 • 3.3.5. АТЕКСЦЕНТР КЗ немесе Пайдаланушы Пайдаланушы келісімін, осы саясатты бұзған жағдайларда үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, немесе нақты сервистерді пайдалану шарттары бар құжаттар.
 • 3.3.6. Пайдаланушының жеке ақпаратын иесіздендіру арқылы өңдеу нәтижесінде иесіздендірілген статистикалық деректер алынды, олар АТЕКСЦЕНТР КЗ тапсырмасы бойынша зерттеулер жүргізу, жұмыстар орындау немесе қызметтер көрсету үшін үшінші тұлғаға беріледі.
 • 3.4. АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушыларының дербес деректерін өңдеу кезінде " Дербес деректер және оларды қорғау туралы " Қазақстан Республикасының Заңын басшылыққа алады.
4. Жеке ақпаратты өзгерту және жою. Деректерді міндетті түрде сақтау

 • 4.1. Пайдаланушы тиісті сервистің дербес бөліміндегі дербес деректерді редакциялау функциясын пайдалана отырып, өзі ұсынған дербес ақпаратты немесе оның бір бөлігін кез келген уақытта өзгерте (жаңарта, толықтыра) алады.
 • 4.2. Пайдаланушы kz@atex.center электрондық поштаға өтінім жазу арқылы белгілі бір есептік жазба шеңберінде өзі берген дербес ақпаратты жоя алады.
 • 4.3. Осы Саясаттың 4.1 және 4.2-тармақшаларында көзделген құқықтар заңнама талаптарына сәйкес шектелуі мүмкін. Атап айтқанда, мұндай шектеулер АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушы өзгерткен немесе жойған ақпаратты заңнамада белгіленген мерзімге сақтау және мұндай ақпаратты заңнамалық белгіленген рәсімге сәйкес мемлекеттік органға беру міндетін көздеуі мүмкін.
5. Cookie файлдары мен есептегіштердің көмегімен жеке ақпаратты өңдеу

 • 5.1. Пайдаланушы Интернет желісіндегі сайттарға кіру үшін пайдаланатын жабдық пен бағдарламалық қамтылымның cookie файлдарымен операцияларға тыйым салу (кез келген сайттар немесе белгілі бір сайттар үшін), сондай-ақ бұрын алынған cookie файлдарын жою функциясы болуы мүмкін екенін түсінеді.
 • 5.2. АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушы cookie файлдарын қабылдауға және алуға рұқсат берген жағдайда ғана белгілі бір сервисті ұсынуға болатындығын анықтауға құқылы.
 • 5.3. Cookie файлының құрылымы, оның мазмұны мен техникалық параметрлері АТЕКСЦЕНТР КЗ анықталады және пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
6. Пайдаланушының дербес ақпаратын қорғау үшін қолданылатын шаралар

 • 6.1. ТОО АТЕКСЦЕНТР КЗ пайдаланушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
7. Құпиялылық саясатын өзгерту. Қолданылатын заңнама

 • 7.1. АТЕКСЦЕНТР КЗ осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер енгізілген жағдайда өзекті редакцияда соңғы жаңарту күні көрсетіледі. Саясаттың жаңа редакциясы, егер саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
 • 7.2. Осы Саясатқа және Құпиялылық саясатын қолдануға байланысты пайдаланушы мен АТЕКСЦЕНТР КЗ арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.
8. Кері байланыс. Сұрақтар мен ұсыныстар

 • 8.1. Пайдаланушы kz@atex.center электрондық поштаның көмегімен операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.
Кеңес беруі

Өндірісті шаңның жарылуынан қорғағыңыз келе ме?

Сіз сарапшыларымыздың кеңес беруіне жазылып, біз сізге не көмектесе алатынымыз туралы барлық қажетті ақпаратты береміз

немесе телефон арқылы: